EIA Science Society Drawing Competition 2021 Winners

Winners

Primary Division

1st Place –  M.J.F.Rahla(Grade 05)

M.J.F.Rahla

2nd Place – T.Thasmiya(Grade 05)

3rd Place – F.Mariyam(Grade 01)

Secondary Division

1st Place –  A.M.Amsa(Grade 11)

2nd Place – E.Danukshana(Grade 11)

3rd Place – S.Saumiann(Grade 11)

 

எமது கல்வி ஊக்குவிப்பு ஒன்றியத்தின் விஞ்ஞான சமூகத்தினால் “சிறந்த எதிர்காலத்திற்காக சூழலை பாதுகாப்போம்” எனும் தலைப்பில் நடாத்தப்பட்ட ஆரம்ப  மற்றும் கனிஷ்ட பிரிவு மாணவர்களுக்கான சித்திரப் போட்டியில் அதிதிறமையை வெளிப்படுத்தி வெற்றிபெற்ற மாணவர்களுக்கு எமது கழகம் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்.

அத்துடன் இப்போட்டியில் விருப்புடன் பங்குபற்றி சிறு புள்ளிகள் அடிப்படையில் வாய்ப்பினைத் தவறவிட்ட அனைத்து மாணவர்களுக்கும் எமது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதுடன் முயற்சியைக் கைவிடாது தொடரவும் வேண்டுகிறோம்.

           

எமது முயற்சிக்கு துணைநின்று இப்போட்டியை சிறப்பான முறையில் நடாத்தி முடிக்க உதவிய எமது நடுவர்களான கிழக்கு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளரான திருமதி.ரினுஜா சிவசங்கர் அவர்களுக்கும் S.Ravindran I.S.A Art அவர்களுக்கும் எமது கழகம் சார்பாக இதயம் கனிந்த நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *